Business Relationship Management är en organisatorisk roll, en disciplin och en organisatorisk förmåga som idag är viktigare än någonsin. Att säkerställa samverkan på strategisk nivå mellan olika avdelningar inom en organisation har visat sig vara lätt i teorin men svårt i verkligheten. En av de viktigaste förmågorna för en organisations framgång i digital transformation är att det finns ett strategisk partnerskap mellan IT och kärnverksamheten och strategiskt partnerskap byggs över tid genom goda relationer och förtroende.

Business Relationship Management stimulerar, synliggör och formar efterfrågan på en intern leverantörs produkter och tjänster. BRM säkerställer också att det potentiella affärsvärdet från produkter och tjänster fångas, optimeras och förankras.

Nedan har du de utbildningar som vi erbjuder inom BRM.