BRM Fundamentals
BRM Fundamentals

Vi är Service Provider, räcker inte det?

Att vara en strategisk partner förtjänas och byggs upp genom bl a förtroende, trovärdighet och kommunikation, strategisk  partner är inte en titel eller någon vi kan bestämma att vi plötsligt är eller kan ”sälja” – det förtjänas över tid.
Så länge vi arbetar med förhållandet kund – leverantör så kommer vi ha svårt att nå strategisk partnerskap just pga den historiska användningen av orden och förhållandet kund-leverantör!
Business Relationship Management fundamentals är en en-dagarskurs som ger dig en introduktion till BRM, grundläggande terminologi och viktiga koncept inom området. Kursen ger ett “Certificate of experience” som tar dig vidare i “BRM knowledge path”.

För vem är kursen

Kursen är lämplig för alla som arbetar inom en tjänsteleverans och vill utöka sin förståelse för relationsskapande, värde och affärsfokus.

Kursens målsättningar

 • Definiera BRM som en förmåga, roll och disciplin
 • Förståelse för vad BRM gör och inte gör
 • Ge en introduktion till det språk som behövs för att ändra uppfattningar och perspektiv
 • Kunskap om hur BRM disciplinen interagera med andra discipliner (Projektledare, BA, Service Manager etc) i en organisation
 • Ge en grundläggande introduktion till de olika ramverk, processer och modeller som ger struktur och guidning till BRM

Översiktligt innehåll i kursen

 • Introduktion och förväntningar
 • Vad är Business Relationship Management (BRM)
 • Varför BRM
 • BRM in Action
 • BRM Resultat

Kurskostnad är 6.250:- inklusive, fika och lunch . Moms tillkommer på alla priser.

  För offert eller mer information om företagsinterna kurser kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.

  Utbildare på dessa kurser är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)


  The BRMP® and Accredited by APMG International Swirl Device logo is a trademark of Business Relationship Management Institute and The APM Group Limited. All rights reserved.

  BRMP® is a registered trademark of Business Relationship Management Institute.

  Cartoons/playing cards published with authorization from Paul Wilkinson, copyright Paul Wilkinson, Gamingworks.

  All other images on this page is copyright © 2018 Business Relationship Management Institute, Inc. All Rights Reserved.