DevOps foundation

Utmaningen

Att arbeta med utveckling av en IT-organisation kräver att man tar till sig flera olika ramverk och metoder och säkerställer att dessa används där de passar bäst, optimeras och automatiseras i så hög grad som det är möjligt. För att lyckas bra med detta behövs en sammanhållen syn, attityd och beteende över hela organisationen så att resultatet av IT-tjänsterna tillgodoser affärsverksamhetens behov – på riktigt!

Published with authorisation from Paul Wilkinson, copyright Paul Wilkinson, Gamingworks

För vem är kursen

Utbildningen vänder sig till alla som söker förståelse om DevOps principer, praxis och hur Devops kan hjälpa till att adressera kultur. 

Kursens målsättningar 
Efter genomgången utbildning har du fått:

  • Förståelse för DevOps målsättningar och terminologi
  • förståelse för fördelarna för affärsverksamheten
  • kunskap om principer och praxis inklusive ”the three ways”, continous integration, testing, continous delivery
  • kunskap om DevOps relation till Agile, Lean och ITSM
  • utökad kunskap hur förbättringar av arbetsflöden, kommunikation och återkopplingar kan effektivsera IT
  • kännedom om automatiserade praxis som Deployment pipeline och DevOps tool chain
  • kunskap om hur DevOps kan användas i hela organisationen
  • förståelse för hur kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal behöver användas
  • information om verkliga exempel och resultat

 

 

 

 

 

Översiktligt innehåll i kursen

Introduktion till DevOps
Vad är DevOps och dess historia. VIlket verksamhetsvärde bidrar DevOps med och vilka värderingar och perspektiv ligger bakom.
DevOps principer och praxis
The Three ways och vad de innebär. DevOps använder befintliga ramverk och modeller från både Dev och Ops och väver samman dessa. Vi involverar bl a Lean, Agile, ITSM , CI, CD mm
Automatisering
Hur kan vi automatisera det vi gör utan att introducera störning till våra kunder? Vilka grundtankar för detta finns och vilka praktiska koncept kan vi använda?
DevOps kultur
För att vända en kultur och skapa en DevOps inriktad organisation behöver ett flertal områden beaktas och här introduceras du till några av dessa.
Framgångsfaktorer och KPI
Vad är det som gör oss framgångsrika i vårt DevOps initiativ? Hur vet vi att vi är framgångsrika och vad behöver finnas på plats för detta!

   
 

För offert eller mer information om företagsinterna kurser kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545. 

Utbildare på dessa kurser är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)