ITIL foundation

Att arbeta med förbättringsarbete och glömma utbildning är tyvärr ganska vanligt och konsekvenserna varierar av beroende på initiativets omfattning. När organisationen skall börja arbeta med t ex processförbättring och ITIL som best practice  så är det nödvändigt att alla intressenter har en gemensam förståelse och ett gemensamt språk.

 

 

 

Published with authorisation from Paul Wilkinson, copyright Paul Wilkinson, Gamingworks

För vem är kursen

Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av ITSM och ITIL och kommer att arbeta med det i te x införande av processer, delaktighet i tjänsteleverans eller på annat sätt deltar i tjänst- eller processarbete i en IT-organisation.

Kursens målsättningar

Efter genomgången utbildning har deltagarna en förståelse för Service Management som praxis och en grundläggande förståelse för ITIL som ramverk och best practice. Deltagarna ges den kunskap som behövs för att klara certifieringen man kan välja att avsluta utbildningen med.

 

Översiktligt innehåll i kursen

Service Management as a Practice

 • Introduktion till ITSM och ITIL.
 • Generiska roller och funktioner
 • Tjänstebegreppet, värde och integration med kärnverksamheten

ITIL Service Lifecycle and the processes

Introduktion till de fem faserna i livscykeln och dess ingående processer

 • Service strategy
 • Service design
 • Service transition
 • Service operation
 • Continual service improvement

ITIL Key Principles and Models

 • Balans mellan olika krafter
 • Ledningssystem och verktyg
 • Vikten av fyra P och samspelet mellan dem(People, process, partners, products)
 • Kritiska framgångsfaktoerer
 • Mätningar och mätetal
 • Deming Cycle (plan, do, check, act)

Service Management Functions and Roles
Genomgång av de olika funktionerna och roller inom best practice

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

För offert eller mer information om företagsinterna kurser kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545. 

Utbildare på dessa kurser är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)