ITIL Practitioner

Att förbättra eller införa nya processer och tjänster innebär förändrade arbetssätt för organisationen och detta är en utmaning utan en strukturerad modell. Det finns många områden utöver den grundläggande ITIL-kunskapen som behövs för att skapa bestående förändring på ett effektiv sätt. Det dyker upp motstånd mot förändring, värde kanske saknas och den kontinuerliga förbättringen är svår att få igång över huvudtaget. 
Published with authorisation from Paul Wilkinson, copyright Paul Wilkinson, Gamingworks

 

 

För vem är kursen

Kursen är lämplig för alla som arbetar med att leda processer, införa processer eller arbetar med förändring inom organisationen. ITIL foundation är en grundförutsättning för kursen.

Kursens målsättningar 

Efter genomgången utbildning har deltagarna en grundläggande kunskap och förståelse för hur implementation och förbättringar av processer kan genomföras. Kursen ger grunderna i att driva process och tjänsteförbättring utifrån några viktiga nycklar och principer.
Deltagarna ges kunskap som behövs för att klara den certifieringen man kan välja att avsluta utbildningen med.

 
 

Översiktligt innehåll i kursen

  • Orientering i organisatorisk förändringsledning
  • Kommunikation
  • CSI Approach
  • Mål och målnedbrytning
  • Mätning och uppföljning
  • Vägledande principer
   

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

För offert eller mer information om företagsinterna kurser kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545. 

Utbildare på dessa kurser är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)