Partners

Gamingworks ligger bakom de otroligt framgångsrika simulationsövningarna t ex Apollo 13, The Phoenix Project och Grab@pizza som illumineight är ackrediterad för och levererar. Gamingworks är baserat i Nederländerna och verkar globalt. Gamingworks har t ex strategisk partnerskap med BRM institute för samverkan inom området BRM och ”Business convergence”.

Aim4knowlege levererar material för bl a ITILkurser som vi levererar. Aim4knowledge har lång erfarenhet av kurser och utbildningsmaterial. illumnieight är Affiliate partner till Peoplecert via Aim4knowledge som är ATO.


Synerity levererar systemstöd för Service Management, automation och användarupplevelse.(Cherwell, Nexthink mm) och illumineight samarbetar med Synerity avseende processutveckling, utbildning och processcoaching i samband med införande av systemstöd.


illumnieight och Scillani samarbetar runt olika konsultuppdrag där Scillani’s kompetens runt säkerhet och information väl kompletterar illumineight.


Ackrediteringar

illumnieight är sedan 2017 ackrediterad ATO för BRM Professional och har passerat APMG’s kvalitetskontroller både på företaget och kursledare. BRM institute tillhandahåller BRMiBoK som ligger till grund för BRM utbildningar via APMG.


illumineight är Affiliate partner för leverans av bland annat ITIL Foundation, ITIL Practitioner, ITIL intermediate och DevOps foundation utbildningar. Vi är knutna till ATO Aim4knowledge. Peoplecert är certifierande organisation.


The BRMP® and Accredited by APMG International logo is a trademark of Business Relationship Management Institute and the APM Group Limited. All rights reserved.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Swirl Logo® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.