På temat ”installera” förändring eller ett nytt arbetssätt…

Du som läser denna artikel har högst troligen varit med om en eller kanske flera organisationsförändringar – du kanske till och med drivit en organisatorisk förändring själv! Roligt, pest, tufft, enkelt, utmanande – vill du göra om det? Varför/varför inte?

Dra dig till minnes en förändring du varit med om, var förändringen du var med om framgångsrik? Hur vet du det? Hur mätte ni att förändringen gav VÄRDE för organisationen och dess kunder? Hade ni överhuvudtaget diskuterat VÄRDE innan ni startade.

Det som jag lärt mig under min karriär som ledare och konsult är att det inte spelar någon som helst roll hur många mål vi sätter upp, hur strukturerade projekt vi bedriver, hur fina organisations- och processkartor vi gör eller hur väl vi talar om förändringen – adresserar vi inte några ytterligare grundläggande saker så kommer vi att misslyckas.

Relationer
Bra relationer är en av de viktigaste delarna som behöver på plats innan vi kan börja skruva på saker och ting! Saknas det en väl fungerande relation mellan de parter som skall samverka och eventuellt förändras så kommer vi att stöta på motstånd, konflikter och värdet av det vi vill göra uteblir eller blir begränsat.

Vad skapar en bra relation då? Förtroende, respekt, öppna agendor, tydliga spelregler är några byggstenar som behöver finnas i en bra relation. Säkra en bra relation mellan parterna innan du försöker förändra något!
The Anatomy of trust

Kommunikation
Vad är kommunikation? Fundera på den ett ögonblick innan du läser vidare!

Kommunikation är mycket och det finns lika många svar som det finns forskare inom det området. En rolig definition är: ”Kommunikation är när två personer försöker komma överens om vad den ena inte vet!”

Kommunikation är ju en ström av lyssnande och frågande så att vi säkerställer att vi för det första pratar om samma sak, har samma förståelse och är överens om att vi är överens eller överens om att vi inte är överens. Kommunikation kräver träning, det är inte upp till mottagaren att ta emot informationen, det är upp till mig som sändare att verkligen säkerställa, läsa av och verifiera att det jag sänder också uppfattas som det var tänkt. Allt som jag ”sänder” filtreras ju i mottagarens filter och det kan få en annan betydelse än vad jag tänkt om jag inte verifierar. Byggstenar för kommunikation är t ex rapport, lyssnande, respekt, lingvistik och förtroende.
Anthony Robbins about rapport

Helhet och systemförståelse
Om jag begränsar min världsbild och området jag rör mig i så kan saker och ting kanske till en början att kännas enklare och mer hanterbara, jag har enkla och välbekant saker runt omkring mig och jag bygger vanor och rutiner som passar in i min omgivning. Jag känner trygghet!

Vi behöver vanor och rutiner, det gör oss trygga och till en viss nivå effektivare men vi blir också begränsade i vår utveckling och minsta lilla förändring kan skapa stor oro.

”- Förstår du, Kalle som är alldeles nyanställd satte sig på min plats på fikat, så oerhört ohyfsat att bara tränga sig på!”

”- Skall vi få en ny kaffemaskin – vi bytte ju den för tre år sedan, skall vi byta hela tiden!”

När dessa frågor upptar en stor del av vår tillvaro på arbetsplatsen kan en organisationsförändring få medarbetarna att må riktigt dåligt och vi får ett massivt motstånd mot att ens flytta ett bord…Värde av att driva förändring eller utveckling med det nuläget…

Det är viktigt för i princip alla människor att veta orsaken till att något behöver göras och vi vill också känna oss delaktiga i det som sker. Att säkerställa att alla vet varför de gör det de gör och att de är en del av kedjan till att skapa värde hjälper till att lyfta blicken.
It starts with why – Simon Sinek

Drive – Dan Pink

Värde
Vet vi ens vad vi menar med värde? Är vi överens om vems värde vi pratar om? Är värdet vi skall skapa möjligt att bryta ner till målsättningar och SMART:a mål? Finns det en koppling mellan mina dagliga aktiviteter och värdet som skapas – hur vet jag det? Vem definierar värdet?

Det är oerhört viktigt att vi arbetar mer med värdefrågan och verkligen bryter ner den till mätbara aktiviteter i vardagen. Då säkerställer vi att värdet skapas och att vi har motiverade medarbetare som känner sig delaktiga, mår bra och är motiverade att göra ett fantastiskt jobb. SMART:a mål, COBIT, BRM är verktygslådor för att jobba med värde.
The Paradox of value

Jag vet att du har massor med synpunkter och tankar runt detta. Dela gärna med dig med en kommentar i något socialt media där du kanske läst detta brev 😊

Ha det gôtt!

Leif Andersson
Förändringsledare, BRM coach

 

(denna artikel är en del av illumineight nyhetsbrev #3 2017)

 

illumineight BRMP© accredited by APMG

[denna artikel på svenska]
illumineight can proudly announce that the company has passed APMG quality assessments and are now accredited as an APMG  training organization for BRMP© (business relationship management professional). This means illumineight now also can deliver BRMP© courses and examinations for BRMP©.

Leif Andersson has been approved by APMG as illumineight’s first trainer for BRMP©. Leif has over 25 years of experience in management and leadership in IT and has been working in the midlands of IT and the business most of this time. Leif has been a trainer, consultant and lecturer for over 10 years and is well renowned by participant and customers. Leif is also regional ambassador for BRM institute in Sweden.

For more information about BRMP© or to see scheduled courses, please visit our BRMP© information page


The BRMP® and Accredited by APMG International logo is a trademark of Business Relationship Management Institute and the APM Group Limited. All rights reserved..

illumineight ackrediterad för BRMP© av APMG

[this article in english ]
illumineight är stolta över att nu vara ackrediterad utbildare (ATO) av APMG för att leverera BRMP©(business relationship management professional) kurser och certifieringar. Detta innebär att illumineight lever upp till de kvalitetskrav som APMG har båda avseende organisation och utbildare. illumineight är först med att erbjuda BRMP©kurser i sverige.

Leif Andersson har ackrediterats som första utbildare för BRMP© av APMG  hos illumineight. Leif har över 25 års erfarenhet inom ledarskap och styrning av IT och har tillbringat största delen av denna tid i mellanlandet av IT och kärnverksamheten. Leif har varit utbildare, konsult och föreläsare i över 10 år och är omtyckt av kursdeltagare och kunder. Leif är också regional ambassadör för BRM institute i sverige.


För mer information eller för att se schemalagda kurser för BRMP© kan du besöka vår sida med kursinformation.


The BRMP® and Accredited by APMG International logo is a trademark of Business Relationship Management Institute and the APM Group Limited. All rights reserved..

Management Committment!

Did an extremly short workshop about ”Management committment” on a project startup this week. I normally use the ABC of ICT deck for this but we had very limited time so it was a shortened version! (WS took only 25 mins)
I gave a short background to generic committment issues  and the fact that it ALWAYS comes up during initiatives involving people, processes or products! (as they are connected…)

Question:

In this project we are going to work with processes and a change in ways of working. For you to be successful in this project, what do you want to:

 • …see management do? (Or NOT do)
 • …hear management say? (or NOT say)
 • …what feelings do you want them to create? (or not create)

PostIT’s was put up on the wall (53 notes in total), 50 of them points directly to Lean/DevOps leadership or principles!

 • Show interest,
 • be there,
 • ask questions,
 • offer support,
 • be curious,
 • empower,
 • motivate,
 • belive in the project,
 • communicate,
 • assist in priorities

This confirms both research and what we have heard and seen before. People want to be seen and confirmed, people need their mangers to see them and in a genuine way acknowledge them and their contribution/actions.

Walk around, se me, hear me, acknowledge me, empower me!  Doing this is absolutly free…

 

 

BRM institute

Leif Andersson, ägare till Illumineight och konsult/utbildare har blivit utsedd till regional ambassadör för BRM institute! Vi är oerhört stolta över detta! BRM institute har tagit fram en extremt genomtänkt modell för Business Relationship Management som är en viktig pusselbit för att skapa verkligt värde av IT. En nödvändig pusselbit i Digitaliseringen.

Läs mer på https://brm.institute/interview-with-leif-andersson-newest-regional-ambassador-for-sweden/

Är du nyfiken på vad BRM är och vad BRM institute är, kontaktar du Leif Andersson på leif@illumineight.se eller telefon 0761-273545

 

Nyhetsbrev 2017 #1

Leda företag eller leda människor?

Vi lever idag i en värld av marknad, kvartalsrapporter och konsumtion. Jag har inga synpunkter på just detta utan det är ju vi som konsumenter som till stor del sätter ribban för vad som händer. Det som har blivit en utmaning är inte det som sker utan de som inte sker, de allra flesta chefer och ledare verkar ägna sig åt att leda företaget och inte medarbetarna i det!

Semantisk skillnad kan man tycka men det blir en oerhörd skillnad i var jag som chef lägger mitt fokus. Att sätta mål, att säkra processer, att mäta och följa upp, att öka produktionen och att öka kvaliteten är företagsaktiviteter och chefsuppgifter,  att säkerställa motivation, kunskap, gruppdynamik, röja hinder och coacha är ledarskapsaktiviteter.

 Högsta chefen kommer in på heldagskickoffen och pratar om hur viktigt just detta transformationsprojekt är och hur viktigt det är att alla avsätter tid för det. Efter sitt tal på fem minuter så går chefen till andra aktiviteter.

Det kan tyckas som en detalj och chefen har ju faktiskt mycket att göra, men om inte chefen prioriterar att delta i transformationsprojektet – som ju var viktigt – hur kan vi då få underchefer och medarbetare att prioritera det. Signalvärdet i detta är underskattat!

Vi gör som våra förebilder gör, oftast inte som de säger. Detta börjar ju när vi är barn och slutar inte i vuxen ålder, det tar bara andra uttryck. Som medarbetare ställer vi oftast inte upp på vårt företag och dess värderingar, vi ställer upp på en person inom företaget som vi ser upp till och tror på – oftast en ledare. Det räcker inte med bra vision, mål och produkt – har vi inte ledare som våra medarbetare sluter upp bakom når vi inte hela vägen. Här föregår många moderna företag med goda exempel på hur modeller, värderingar och ledarskap kombineras till framgång: Atlassian, Spotify, Google, Centiro mfl

Ledarskapet ser tyvärr idag ut att ha urvattnats en hel del på många håll, ledarskap börjar i styrelsen och med tillsättande av VD, det behöver sedan genomsyra hela organisationen därifrån! När företaget saknar en tydlig ledarskapsfilosofi och högsta ledningen inte sätter ledarskap som en prioriterad fråga kommer ledarskapet troligen att vara fragmenterat i organisationen och medarbetare kan känns sig omotiverade, osäkra och otrygga. Dessa faktorer är egentligen enkla att adressera för ledarskap är i grunden enkelt!

 Nedan är några av stöttepelarna som vi ser i ett gott ledarskap, hur många kan du checka av i ditt ledarskap?

Lyssna, var tydlig, erkänn om du har fel, ge feedback, ta feedback, våga fatta beslut, ödmjukhet, var närvarande, berätta alltid ”varför”, tro på människor, var nyfiken, fråga, var respektfull, ha tålamod!
Skriv upp dessa på en lista och sätt ett streck på dem varje gång du själv uppvisar det eller om du ser det hos någon annan!
  

Leif Andersson

Förändringsledare, coach & FacilitatorITIL har under de senaste 20 åren etablerat sig som IT-branschens vanligaste och mest använda Best Practice. Att använda sig av ITIL för att förbättra sin Tjänsteleverans är inte längre en hype – ITIL räknas mer som ”smör och bröd” idag och grunderna i ITIL ses som mer eller mindre hygienfaktorer.
Kursen ITIL Foundation ger dig just grunderna och terminologin för ITIL och det gör att vi missförstår varandra mindre runt processer, roller och tjänster och vi kan fokusera på effektiv tjänsteleverans tillsammans.

Kursen är tre dagar och hålls på Textile Fashion Center i Borås 28-30 mars. Kurskostnad 15.900:- ex moms. Valfri internationell certifiering tillkommer med 2.200:- ex . moms. Lärare för kursen är Leif Andersson som har över 20 års erfarenhet inom ledning och styrning av IT och är en uppskattad lärare och konsult. Boka här!ITIL Practitioner är en kurs som tillfördes Axelos utbildningsstege för ITIL under 2016 och är en kurs som ger dig kunskap och verktyg för att komma igång med praktiskt förbättringsarbete med hjälp av ITIL.
Kursen ger dig en bas av kunskap för att genomföra förbättringar av dina processer och tjänster och en insikt i hur man arbetar med förändringar i en organisation. Du behöver ha ITIL Foundation-certifikat för att certifiera dig på denna nivå.

Kursen är två dagar och hålls på Textile Fashion Center i Borås 25-26 april. Kurskostnad 15.500:- ex moms. Valfri internationell certifiering tillkommer med 3.100:- ex . moms. Lärare för kursen är Leif Andersson som har över 20 års erfarenhet inom ledning och styrning av IT och är en uppskattad lärare och konsult. Boka här!


   

The Phoenix Project simulation

Parts Unlimited är i trubbel! Tidningarnas rapporter avslöjar att bolagets ekonomi inte går i rätt riktning. Den enda vägen framåt för att inte bara rädda bolaget utan också göra dem mer konkurrenskraftiga och skapa större vinst är “The Phoenix Project”. Detta projekt representerar transformationen av verksamheten till att bli mer IT-baserad och det är återförsäljaravdelningen som äger projektet. Chefen för IT-driften blir ombedd att leda IT-organisationen och säkra att ”The Phoenix project” blir framgångsrikt.  Chefen möter dock enormt mycket jobb på vägen i form av eftersläpande ärenden, funktioner och projekt.

The Phoenix project är en affärssimulation där du under en heldag får lära dig grunderna i DevOps och träna på hur detta kan bidra till förbättring. Du får uppleva bl a förbättring, kommunikation, samarbete, snabba förändringar och  automatisering – och detta sker under positiva, lärande och underhållande former.

Kontakta illumineight för att få mer information och ett förslag på hur The Phoenix Project och DevOps kan hjälpa dig att lyfta din IT-organisation till nya höjder!
www.thephoenixproject.se

 Kolla även in:
www.apollo13.se

Photos copyright Leif Andersson, cartoon Copyright Paul Wilkinson