VeriSM™ är en organisatorisk service management approach som tittar på helheten i motsats till att fokusera på en individuell avdelning eller enhet inom organisationen.

Med  VeriSM™ modellen som bas blir det tydligt hur du på ett flexibelt och modernt sätt kan använda flera olika ”Management practices” och skapa rätt produkter eller tjänster som du kan levererar till dina kunder på bästa sätt, med rätt kvalitet, i rätt tid.

VeriSM™ möjliggör en skräddarsydd approach som beror på vilken bransch eller verksamhet du verkar inom – oavsett storlek, prioriteter, kultur eller vilken typ av projekt eller tjänst du levererar.

I stället för att fokusera på ett normativt sätt att arbeta hjälper VeriSM™ organisationer att möta sin kunders behov och leverera värde genom integrerade Service management practices.

Coming soon!

  • VeriSM – Foundation (slutet april
  • VeriSM – Essentials (maj)
  • VeriSM – Plus (maj

Läs mer på VeriSM websida medan du väntar och slå oss en signal när du har frågor.