MarsLander®

Få en upplevelse i hur du kan:

 • Applicera ITIL®4 i det dagliga arbetet
 • Få mer värde för din verksamhet?
 • skapa kontinuerlig förbättring?

På slutet av 1900-talet använde vi ITIL® för att säkra de tjänster som behövdes för att genomföra Apollo 13-uppdraget till månen och tillbaka igen. Att ta en MarsLander till Mars kräver ännu högre kapacitet i leverans av tjänster och ett modernt arbetssätt.

Det är mycket mer programvara involverad idag, resan har aldrig gjorts tidigare, nya system är komplexa och behovet av att snabbt svara på oförutsedda händelser är högt. För att effektivt hantera tjänsteleveransen behöver vi vara ännu mer smidiga och lättrörliga mot vad vi tidigare varit.

Vi behöver inte bara anpassa våra olika team för att säkerställa att programvara, hårdvara och tjänster är synkroniserade, de måste dessutom kunna hantera nya krav och förändringar snabbt och distribuera snabbt och säkert. ITIL® är fortfarande mycket relevant men processer och organisation behöver vara mer lyhörda idag för kraven på snabbare förändringar – orden Agile Service Management är relevant!

Men vad betyder det egentligen? För att uppfylla alla kundens krav behöver IT-team snabbt svara på nya affärsbehov och leverera snabba, pålitliga, säkra och felfria lösningar. Ett fel ute i rymden kan inte enkelt åtgärdas genom att bara skicka en ingenjör på plats, det sätt vi behöver arbeta med MarsLander-uppdraget är helt nytt och vi behöver lära oss samtidigt som vi levererar. Vi behöver vara flexibla och kontinuerligt lära oss att förbättra våra tjänster och kapacitet i små steg för att säkerställa att vi ständigt anpassar våra tjänster till kundernas behov. Samtidigt är vi också mer och mer beroende av ett ekosystem av partners och leverantörer som också måste vara anpassade och flexibla för att ändra behov. Vi behöver dessutom arbeta i multifunktionella team för att dela kunskap, minska handoffs, förhindra felkommunikation och se till att alla är anpassade till att förverkliga kundernas behov och öka flödet av arbete.

Whow! Vilken utmaning!!!

Setting the scene

Uppdraget för ditt team är tydligt:

Ni skall skjuta upp en raket med MarsLander ombord, ta den till Mars och samla värdefull data för universitet och forskningsinstitut. Utmaningen är att säkra att SPACE-Y kan uppnå alla uppdragsmål. Teamet består av supporttekniker, Service desk, utvecklare, leverantörer m fl och ni behöver arbeta tillsammans under agila former för att klara uppdraget. Under tiden som resan pågår så har vi också säljare som säkrar att vi utvecklar mjukvara för uppdraget i enlighet med kundernas behov.

Vad kommer du att uppleva under denna simulering?

Simuleringen handlar om att utforska och uppleva hur du kan förvandla din nuvarande IT-organisation till en mer smidig och lättrörlig organisation. Följande aspekter kommer att upplevas och diskuteras:

 • Hur kan serviceteam hjälpa och hur man skapar högpresterande team?
 • Hur kan vi visualisera vårt arbete med t ex KanBan?
 • Hur kan vi öka flödet av arbete?
 • Hur kan vi integrera leverantörer i våra tjänster?
 • Hur man arbetar närmare tillsammans med utvecklingen?
 • Hur kan vi kontinuerligt förbättra våra tjänster?
 • Hur blir man en flexibel serviceorganisation som snabbt svarar på förändrade krav?
 • Hur blir man mer kundfokuserad och utvecklar detta ”kundtänkande” till våra team?
 • Hur kan man effektivt hantera arbetsbelastningen (end to end) och hur man minskar oplanerat arbete?
 • Hur man ökar kund- och medarbetarnöjdheten
 • Hur grundkoncept inom ITIL 4 kan tillämpas och och förstå grunderna i ramverket. (kan används som del i ITIL 4 foundation utbildning)

För vem är simulationen

Alla som arbetar inom en IT-avdelning med drift eller utveckling/programmering kan delta. Även andra avdelningar eller organisationer som önskar utveckla sin förmåga att arbeta i team med ITIL, Agile, kanban, automatisering, prioriteringar, tester eller kontinuerliga förbättringar kan delta.

Simuleringens längd: 1 Dag

Antal deltagare: 10-12 st

Förkunskaper: Grundläggande erfarenhet/förståelse för ITSM

För offert eller mer information om simulationer kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.

Ledare för dessa simulationer är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM, simulationer och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)