Syfte, nytta och värde med ITIL4?

ITIL4 Executive workshop är en halvdags interaktiv workshop för ledning och processledare i en organisation som skall jobba med ITIL4 som grund för sin tjänsteleverans. Workshopen är framtagen av illumineight med över 25 års erfarenhet av Service management, ledarskap och förändring i bagaget.

Huvudsyftet med workshopen är att skapa samsyn i ledningsgruppen om syfte, mål och nytta för organisationen i ett förbättringsinitiativ med ITIL4 som bas. Den ger också en vägledning och första roadmap för aktiviteter som behöver genomföras för framgångsrik förbättring/utveckling av tjänsteleveransen mha ITIL4.

Mer detaljer om workshopen kommer när Axelos har gjort ITIL4 material offentligt.

 

     


    ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

    Cartoons/playing card is published with authorization from Paul Wilkinson, copyright Paul Wilkinson, Gamingworks.