ITIL 4 Foundation 5-6 mars Borås BOKA
ITIL 4 Foundation 16-17 april Borås BOKA

ITIL 4 Foundation

Den 28 februari är det officiell release av den första delen av ITIL 4. Vår gamla trotjänare har uppdaterats och du kommer nu att hitta mycket nytt som inte fanns med tidigare men också kopplingar till Agile, lean, etc och har hela systemet hänger ihop. Den gamla kunskapen från version 3 är fortfarande aktuell men det finns många nya bra koncept från t ex ITIL practitionerkursen integrerat i ITIL 4 foundation.

För vem är kursen

Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av ITSM och ITIL och kommer att arbeta med förbättringsarbete i en tjänsteleverans. Du måste inte jobba med IT för att ha nytta av de kunskaper som ITIL 4 kommer att ge dig även den fortfarande är IT orienterad till stor del.

Kursens målsättningar

Kursen ger en introduktion till en modern hantering av IT-relaterade tjänster. Deltagarna får också en förståelse för ett gemensamt språk och viktiga koncept inom samt en introduktion till hur de kan förbättra sitt och organisationens arbetssätt genom den guidning som ITIL 4 ger. Deltagarna får också förståelse får ITIL 4 service management ramverket och hur det har utvecklats för att ta till sig moderna teknologier och sätt att arbeta.

Efter genomgången kurs kan du avsluta med en certifiering som ger dig ett internationellt bevis på din ITIL 4 kunskap.

Översiktligt innehåll i kursen

 • Introduction to IT Service Management in the Modern World
 • Value and Value Co-Creation
 • Value: Service, Products, and Resources
 • Service Relationships
 • Value: Outcomes, Costs, and Risks
 • The four dimensions of service management
 • The Seven Guiding Principles
 • Applying the Guiding Principles
 • External Factors and Pestle Model
 • Overview of Service Value System
 • Overview of the Service Value Chain
 • Introduction to Continual Improvement
 • The Continual Improvement Model
 • Relationship between Continual Improvement and Guiding Principles
 • Samt en översikt över några av processerna inom ITIL 4.

Vi har ett introduktionspris för ITIL 4 foundation just nu, 13.900:-/pers inklusive, fika och lunch och certifiering. Moms tillkommer på alla priser.

För offert eller mer information om företagsinterna kurser kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.

Utbildare på dessa kurser är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)

Leif Andersson hos illumineight har varit involverad i arbetet med den första boken som ligger till grund för ITIL 4 Foundation och har deltagit i workshopar och gett feedback på litteraturen direkt till Axelos. Den nya versionen av ITIL ser väldigt positiv ut och många av de saker som forskare, praktiker, organisationer och konsulter har bidragit har kommit med. ITIL 4 är ett modernt ramverk med kunskaper och koncept är både effektiva och hållbara.


ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Cartoons/playing card is published with authorization from Paul Wilkinson, copyright Paul Wilkinson, Gamingworks.

Kurser levereras med material från Aim4Knowledge

Certifiering utfärdas via Peoplecert