Kommer Q1 2019

Illumineight kommer självklart att leverera de nya ITIL4 utbildningarna när de kommer. Först ut efter att Axelos gjort klart uppdateringen är ITIL 4 Foundation som numera kommer att vara 2 dagar.
Leif Andersson hos illumineight har varit involverad i arbetet med den första boken som ligger till grund för ITIL4 Foundation och har deltagit i workshopar och gett feedback på litteraturen direkt till Axelos. Den nya versionen av ITIL ser väldigt positiv ut och många av de saker som praktiker, organisationer och konsulter har bidragit har kommit med. ITIL4 är ett modernt ramverk med kunskaper och koncept som kommer att bidra till förbättringar.

För vem är kursen

Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av ITSM och ITIL och kommer att arbeta med förbättringsarbete i en tjänsteleverans. Du måste inte jobba med IT för att ha nytta av de kunskaper som ITIL4 kommer att ge dig även den fortfarande är IT orienterad till stor del.

Kursens målsättningar

Kursen ger en introduktion till en modern hantering av IT-relaterade tjänster. Deltagarna får också en förståelse för ett gemensamt språk och viktiga koncept inom samt en introduktion till hur de kan förbättra sitt och organisationens arbetssätt genom den guidning som ITL4 ger. Deltagarna får också förståelse får ITL4 service management ramverket och hur det har utvecklats för att ta till sig moderna teknologier och sätt att arbeta.

Efter genomgången kurs kan du avsluta med en certifiering som ger dig ett internationellt bevis på din ITIL4 kunskap.

Översiktligt innehåll i kursen

The core principles of quality service management

– Practical guidance on how to use ITIL

– How ITIL can be used in conjunction with DevOps, Agile and Lean

Detaljerad information om innehåll i kursen kommer så fort vi får tillstånd från Axelos och vår ATO att lägga ut det.

Illumineight kommer att sätta upp ett flertal öppna kurser i Borås så fort officiellt datum för ITIL4 foundation är släppt från Axelos.

För offert eller mer information om företagsinterna kurser kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.

Utbildare på dessa kurser är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)


ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Cartoons/playing card is published with authorization from Paul Wilkinson, copyright Paul Wilkinson, Gamingworks.

Kurser levereras med material från Aim4Knowledge

Certifiering utfärdas via Peoplecert