Vi genomför workshopar primärt inom nedan områden, men vi kan självklart genomföra skräddarsydda workshopar med annan inriktning, t ex DevOps, Kanban, ITSM mm. Dessa workshopar kan med fördel genomföras i samband med en utbildningsinsats och/eller uppstart av ett förändringsinitiativ. Workshopar går också utmärkt att paketera ihop med en eller flera simulationsövningar för att t ex skapa införsäljning, förståelse för nytta, förståelse för behovet av förändring mm.

Business Relationship Management

Utvärdering av nuläge inför uppstart eller förbättring av BRMrollen, disciplinen eller processen. Resultatet från workshopar är ett nuläge, behovsläge och ett ”GAP” som ger underlag till en plan för utveckling/förbättring inom området BRM. Vi arbetare med BRM institute och den BRMiBoK som är framtagen och publicerad av BRM institute. Workshopledare för dessa workshopar är CBRM certifierade och har lång erfarenhet av BRM, ITSM och förändringsarbete.

Ledningens engagemang

En workshop där vi arbetar igenom förväntningar på de som initierar och leder ett förändringsinitiativ. Vi vet av erfarenhet att de som initierar ett förändringsinitiativ alltid är engagerade i det, dock är det inte alltid säkert att vi vet hur engagemanget behöver visa sig och vilket beteende ledningen behöver anta. Resultatet av workshopen är tydliggjorda förväntningar på de som leder förändringen och en engagemangsplan för dem.

Strategy on a page

Denna workshop hjälper dig att plocka ihop din vision, mål, strategi, kpi:er, initiativ mm till en  krispig, kort och operativ strategi för din verksamhet. Oavsett vad din verksamhet är så kan vi hjälpa dig att formulera dina strategier i ett effektivt och attraktivt format.

Beteendeprofilering

Vi är alla olika, men också lika! Att ha en baskunskap om olika beteendeprofiler är ett bra verktyg att ha i fickan när vi skall jobba ihop med andra människor – vilket vi ju idag näta alltid behöver göra. Att bära med sig kunskapen om olika beteendeprofiler och vad som är karaktäristik för dem underlättar för oss att kommunicera och samarbeta. Vi arbetar med Puzzle Disc från Ensize och kan genomföra både enklare profileringar vid t ex en projektkick off, till mer omfattande analyser av både individ och grupp.

 


För offert eller mer information om workshopar kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.

Ledare för dessa workshopar är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet av workshopledning och facilitering.