[this article in english ]
illumineight är stolta över att nu vara ackrediterad utbildare (ATO) av APMG för att leverera BRMP©(business relationship management professional) kurser och certifieringar. Detta innebär att illumineight lever upp till de kvalitetskrav som APMG har båda avseende organisation och utbildare. illumineight är först med att erbjuda BRMP©kurser i sverige.

Leif Andersson har ackrediterats som första utbildare för BRMP© av APMG  hos illumineight. Leif har över 25 års erfarenhet inom ledarskap och styrning av IT och har tillbringat största delen av denna tid i mellanlandet av IT och kärnverksamheten. Leif har varit utbildare, konsult och föreläsare i över 10 år och är omtyckt av kursdeltagare och kunder. Leif är också regional ambassadör för BRM institute i sverige.


För mer information eller för att se schemalagda kurser för BRMP© kan du besöka vår sida med kursinformation.


The BRMP® and Accredited by APMG International logo is a trademark of Business Relationship Management Institute and the APM Group Limited. All rights reserved..

Kategorier: Nyheter

Leif Andersson

Efter snart 30 års erfarenhet inom ledning, styrning och förbättring inom IT, med delaktighet i både framgångsrika och misslyckade förbättringsinitiativ och projekt, infinner sig både ödmjukhet och självförtroende. Insikter stärker och utvecklar, kunskap skapar ödmjukhet, lärande ger självförtroende och det kontinuerliga lärandet tar åtminstone för mig aldrig slut. Ser mig idag hellre som facilitator av lärande än utbildare, mer som coach än mentor och mer som möjliggörare än värdeskapare. Fokus har under åren skiftat från IT-teknik på tidigt 90-tal, till processer, till människor, till ledarskap/organisation och har idag landat i ett starkt fokus på organisatoriskt beteende (OBM) som knyter ihop det hela till en helhet. (Lite förkortningar som jag kan förknippas med; OBM, USM, ITIL, Lean IT, BRM, NLP) Linkedin profil