Du som läser denna artikel har högst troligen varit med om en eller kanske flera organisationsförändringar – du kanske till och med drivit en organisatorisk förändring själv! Roligt, pest, tufft, enkelt, utmanande – vill du göra om det? Varför/varför inte?

Dra dig till minnes en förändring du varit med om, var förändringen du var med om framgångsrik? Hur vet du det? Hur mätte ni att förändringen gav VÄRDE för organisationen och dess kunder? Hade ni överhuvudtaget diskuterat VÄRDE innan ni startade.

Det som jag lärt mig under min karriär som ledare och konsult är att det inte spelar någon som helst roll hur många mål vi sätter upp, hur strukturerade projekt vi bedriver, hur fina organisations- och processkartor vi gör eller hur väl vi talar om förändringen – adresserar vi inte några ytterligare grundläggande saker så kommer vi att misslyckas.

Relationer
Bra relationer är en av de viktigaste delarna som behöver på plats innan vi kan börja skruva på saker och ting! Saknas det en väl fungerande relation mellan de parter som skall samverka och eventuellt förändras så kommer vi att stöta på motstånd, konflikter och värdet av det vi vill göra uteblir eller blir begränsat.

Vad skapar en bra relation då? Förtroende, respekt, öppna agendor, tydliga spelregler är några byggstenar som behöver finnas i en bra relation. Säkra en bra relation mellan parterna innan du försöker förändra något!
The Anatomy of trust

Kommunikation
Vad är kommunikation? Fundera på den ett ögonblick innan du läser vidare!

Kommunikation är mycket och det finns lika många svar som det finns forskare inom det området. En rolig definition är: ”Kommunikation är när två personer försöker komma överens om vad den ena inte vet!”

Kommunikation är ju en ström av lyssnande och frågande så att vi säkerställer att vi för det första pratar om samma sak, har samma förståelse och är överens om att vi är överens eller överens om att vi inte är överens. Kommunikation kräver träning, det är inte upp till mottagaren att ta emot informationen, det är upp till mig som sändare att verkligen säkerställa, läsa av och verifiera att det jag sänder också uppfattas som det var tänkt. Allt som jag ”sänder” filtreras ju i mottagarens filter och det kan få en annan betydelse än vad jag tänkt om jag inte verifierar. Byggstenar för kommunikation är t ex rapport, lyssnande, respekt, lingvistik och förtroende.
Anthony Robbins about rapport

Helhet och systemförståelse
Om jag begränsar min världsbild och området jag rör mig i så kan saker och ting kanske till en början att kännas enklare och mer hanterbara, jag har enkla och välbekant saker runt omkring mig och jag bygger vanor och rutiner som passar in i min omgivning. Jag känner trygghet!

Vi behöver vanor och rutiner, det gör oss trygga och till en viss nivå effektivare men vi blir också begränsade i vår utveckling och minsta lilla förändring kan skapa stor oro.

”- Förstår du, Kalle som är alldeles nyanställd satte sig på min plats på fikat, så oerhört ohyfsat att bara tränga sig på!”

”- Skall vi få en ny kaffemaskin – vi bytte ju den för tre år sedan, skall vi byta hela tiden!”

När dessa frågor upptar en stor del av vår tillvaro på arbetsplatsen kan en organisationsförändring få medarbetarna att må riktigt dåligt och vi får ett massivt motstånd mot att ens flytta ett bord…Värde av att driva förändring eller utveckling med det nuläget…

Det är viktigt för i princip alla människor att veta orsaken till att något behöver göras och vi vill också känna oss delaktiga i det som sker. Att säkerställa att alla vet varför de gör det de gör och att de är en del av kedjan till att skapa värde hjälper till att lyfta blicken.
It starts with why – Simon Sinek

Drive – Dan Pink

Värde
Vet vi ens vad vi menar med värde? Är vi överens om vems värde vi pratar om? Är värdet vi skall skapa möjligt att bryta ner till målsättningar och SMART:a mål? Finns det en koppling mellan mina dagliga aktiviteter och värdet som skapas – hur vet jag det? Vem definierar värdet?

Det är oerhört viktigt att vi arbetar mer med värdefrågan och verkligen bryter ner den till mätbara aktiviteter i vardagen. Då säkerställer vi att värdet skapas och att vi har motiverade medarbetare som känner sig delaktiga, mår bra och är motiverade att göra ett fantastiskt jobb. SMART:a mål, COBIT, BRM är verktygslådor för att jobba med värde.
The Paradox of value

Jag vet att du har massor med synpunkter och tankar runt detta. Dela gärna med dig med en kommentar i något socialt media där du kanske läst detta brev ?

Ha det gôtt!

Leif Andersson
Förändringsledare, BRM coach

Kategorier: Nyheter

Leif Andersson

Efter snart 30 års erfarenhet inom ledning, styrning och förbättring inom IT, med delaktighet i både framgångsrika och misslyckade förbättringsinitiativ och projekt, infinner sig både ödmjukhet och självförtroende. Insikter stärker och utvecklar, kunskap skapar ödmjukhet, lärande ger självförtroende och det kontinuerliga lärandet tar åtminstone för mig aldrig slut. Ser mig idag hellre som facilitator av lärande än utbildare, mer som coach än mentor och mer som möjliggörare än värdeskapare. Fokus har under åren skiftat från IT-teknik på tidigt 90-tal, till processer, till människor, till ledarskap/organisation och har idag landat i ett starkt fokus på organisatoriskt beteende (OBM) som knyter ihop det hela till en helhet. (Lite förkortningar som jag kan förknippas med; OBM, USM, ITIL, Lean IT, BRM, NLP) Linkedin profil