Att skapa väl fungerade relationer är en av nyckelkompetenserna för framtiden, allt pekar på att vi behöver bli duktigare på att arbeta i dynamiskt sammansatta team, ibland över en kortare period, ibland över en längre! ”Mjuka kunskaper” värderas redan högt när vi rekryterar till interna funktioner och kommer att bli än viktigare i framtiden.

En intern funktion tenderar ofta att divergera från det gemensamma,  övergripande målet och syftet när en organisation växer och det är då våra ”silos” uppstår. Olika interna funktioner i vår organisation slutar att kommunicera både med varandra och sina affärsverksamheter och målen som sätts upp bli interna mål för funktionen. Vi & dom uppstår..

Copyright Paul Wilkinson, Gamingworks
Copyright Paul Wilkinson, Gamingworks

 

Någon behöver ta ansvar för att förbättra detta och där är det nog rimligt att den interna funktionen tar ”lead” på detta – eller vad tror du? I relationen mellan en intern funktion och affärsverksamheten är det bara en av dessa parter som kan bli outsourcade – bara det kan ju kanske var en intressant drivkraft för att ta tag i och förbättra relationer och samarbetet. Det finns bara ett mål!

 

 

 

Ett steg på vägen mot förändring är beslutet att förändra sig! När vi väl fattat det beslutet brukar vi se oss om efter vägledning eller stöd – så vi inte uppfinner hjulet helt och hållet från början. Ett sätt är utbildning – gå en kurs helt enkelt! Illumineight startade 2017 att erbjuda BRM professional utbildningar i med ceritifiering i sverige och det har varit en uppskattad utbildning. Nedan ett par citat från senaste kursen:

”BRM sätter fingret på just de mjuka värden som vi inom IT så länge negligerat.”

”Kursen sätter in BRM-rollen i ett sammanhang och belyser de många olika sidorna av en BRMs komplexa värld. Kursen ger också mycket bra exempel på konkreta och användbara tekniker och strukturer för BRM-arbete.”

Vi är övertygade om att BRM och de kompetenser som följer med den rollen/disciplinen är några av de viktigaste som våra organisationer behöver i framtiden. Du kommer att behöver en oerhörd massa annan kompetens också, googla gärna och kolla vad ”webben” säger, kunskaper som problemlösning, relationsbyggande, kommunikation, förhandling, retorik, kreativitet, samarbetsförmåga etc dyker upp när vi kikar på framtidens kompetensbehov.

illumineight fortsätter ”korståget” med att etablera BRM som disciplin i sverige, vi gör det genom att erbjuda kurserna BRMP och CBRM (Q2 2018). Leif Andersson på illumineight är också regional ambassadör för BRM institute i sverige och berättar gärna vad BRM institute kan erbjuda för dig som jobbar med BRM.

Nästa tillfälle för BRM professional är 20-22 mars, även detta tillfälle på Textile Fashion Center i Borås. Fler tillfällen kommer under året och vi kommer även att erbjuda kursen CBRM (nästa steg) under kvartal två.
I höst går också nästa BRM Connect av stapeln i San Diego, iIllumineight kommer att vara där och vi skall också försöka dra ihop ett ”SwedeTeam” som tar plats på konferensen – vi hör av oss om detta under året!

Besök vår informationssida om BRM Professional eller kontakta oss för mer information om kursen.
Ha ett härligt BRM-år!
Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545

Dela inlägget
Kategorier: Nyheter

Leif Andersson

Leif has worked as a manager and leader in IT organisation for almost 30 years now, and for the last 15 years with management consulting, governance, strategy, support training, business relations and leadership coaching. Leif is owner and consultant at Illumineight AB in Sweden, delivering training and consulting in ITIL, USM, BRM, leadership and organizational change. He is an approved instructor for business simulations from Gamingworks since 2008. (Apollo 13, The Phoenix Project, Marslander (including online version) and Grab@pizza) He was also an early adopter of the Gamingworks concept ‘ABC of ICT’ and have translated the ABC of ICT deck of cards to Swedish and promoted it in Sweden. Leif is also an ambassador for BRM institute and promotes BRM in Sweden and the Nordics. He is a lecturer at University of Borås and participates as an ITSM specialist in several projects at the University of Borås.