Det pratas mycket om ”technical debt” och har så gjort i många år, men det tystas många gånger ner som ett hinder för hög hastighet och att vara ”agil”. Att vara ”agil” är nog förresten det mest missbrukade uttrycket vi svänger oss med idag. Kasta in ett ”agil” i meningen så är det ingen som kan ifrågasätta dig  – för alla vill ju vara agila…

Att var agil betyder inte att vara korkad, bara så vi klargör det i alla fall.

Teknisk skuld är ett begrepp som kommer från programutveckling från början och pekade på den uppstädning som vi fick göra för vi tagit genvägar i utveckling och endast fokuserat på kort sikt, vi har skapat något som vi förr eller senare får betala tillbaka för. (http://wiki.c2.com/?WardExplainsDebtMetaphor) Genvägarna löste ett problem på kort sikt men vi fick som sagt var, förr eller senare äta upp det. Det ursprungliga begreppet har redan breddats till att ofta innefatta https://martinfowler.com/mer och jag tycker vi kan bredda det ytterligare idag och räkna in alla genvägar vi tar för det är ett värdeläckage och skapar en framtida skuld. Vi börjar med att skapa skuld redan på strategibordet idag och läckage uppstår från strategi ända ner till bristande återanvändning av kunskap i servicedesk. Kanske behöver vi kalla det ”digital skuld” i stället, Google ger 5700 träffar på det och de beskriver i grova det jag vill peka på.

Digital skuld #1

Vi skapar en IT-strategi frikopplad från företagets affärsstrategi!

Ja, men företaget har ju ingen strategi att tala om som vi kan kika på? Börja då där och hjälp till att få fram en affärsstrategi, en IT-strategi som inte är baserad på företagets strategier, mål och vision skulle jag vilja säga är ganska värdelös. Vi har ingen aning om vad IT-strategin skall förverkliga, vi vet inte hur affärsverksamheten skall realisera sina mål, vi vet inte vad som är viktigast och vår leverans av IT-tjänster kommer att skapa ett slumpmässigt värde.

Den skuld vi skapar här är skillnaden mellan affärsverksamhetens strategi och IT-strategin och den kan bli kostsam att betala tillbaka. Här pratar vi ordentlig ränta om IT och affären går i olika riktning, allra helst om vi skall satsa på digital transformation.

Samskapa IT-strategin och affärsstrategin! Finns det ingen affärsstrategi – hjälp till att få fram den istället för att skapa en fristående IT-artefakt…bygg relationer, prata affärsspråk, var påläst och din CEO kommer att lyssna på dig.

Digital skuld #2

Design är jättebra, men vi hinner inte lägga för mycket tid på det nu. Vi har ju inga ”Enterprise architects” så det får räcka med teknisk design.

Japp, så det är inget annat som behöver tänkas på när vi designar? Att strunta i kundupplevelse (CX), support och stöd, processer, skalbarhet, användarupplevelse (UX), överlämning till serviceorganisation etc skapar alltihop en skuld som vi förr eller senare behöver betala och då måste vi vara medvetna om eventuella genvägar vi tagit och konsekvenser av dessa. Det potentiella värdet kommer troligen inte att uppnås, vi får ett värdeläckage som hindrar det.

Det här får vi betala tillbaka på många ställen, både på kort sikt och lång sikt. På kort sikt en så enkel sak som design av support där bekymmer och frågor tar lång tid att hantera på grund av oklarheter i organisation och ansvar, till den mer långsiktiga bekymren som uppstår när ett system skall prata med ett annat och de har fundamentalt olika teknik – och vi visste inte ens som det!

Förstå helheten av design och se till att vi fattar medvetna, affärsförankrade beslut under design. Inte alltid vi kan lösa allt men planera då för att hantera skulden och värdeläckaget enligt en plan. Våga sätta stopp och begär medvetna beslut utifrån det vi känner till.

Digital skuld #3

Intern IT hinner inte med verksamhetens tempo så vi måste köpa tjänster på stan. IT är för upptagna med att vara upptagna så vi hoppar över dem.

Skugg-IT kallas det när den interna IT-organisationen rundas, om det sker i samråd med IT kallas det medvetet vald alternativ sourcing. En himla skillnad.

Skapar vi delar av IT där vi inte förstått helheten och hela systemet innan vi väljer sourcningmodell är det högst troligt att vi får äta upp det med tid, kostnad och ev. haltande service. Om vi internt har svårt att diskutera värde och hur vi samskapar tjänster som skall realisera värdet, blir det nog inte lättare med en extern part.

Den skuld som byggs här är likartad med den vi får av bristande designtänk, dock finns det en risk att denna skuld blir större på lång sikt. På kort sikt kan det ge vinster och det är lockande. De långsiktiga förlusterna är t ex att vi kan sitta fast i långa kontrakt för flera olika system hos flera olika leverantörer. Vill vi göra förändringar, slå ihop, integrera, konsolidera så kan detta bli stora utmaningar.

Fatta medvetna beslut rörande alternativ sourcning. förstå möjligheter och avgränsningar, Involvera IT! Är IT-organisationen ett hinder, lös den frågan då, men runda inte en intern IT-organisation om den finns.

Digital skuld #4

Change management är för fegisar och det är inte agilt att lägga en RFC.

FEL! Finns ingenting inom Change management som motverkar att vara lättrörlig. Tvärtom, change management kan var en möjliggörare för mer lättrörliga team (change authority delgeras och tydliggörs).

Skulden av att strunta i sin Change management är katastrofal, likväl som feldesignad Change management kan skapa extrem ineffektivitet. Struntar vi i change så struntar i vi risker, konsekvenser och kostnader av ändringar…och det känns ju som det kan straffas sig…

Delegera Change authority till rätt roller och stimulera t ex fail safe experimentation, automation och standardisering av ändringar, men strunta inte i Change management för det är det som händer HELA tiden. Change är status quo, bygg en organisation som fixar det!

Digital skuld #5

Vi tycker begreppen kund – leverantör är jättebra och vår interna IT-organisation agerar som en Service provider åt oss.

Räcker det att vara ”kund -leverantör” idag? Om vi skall realisera en digital transformation av vår organisation och omdesigna processer, skapa nya tjänster som tar ursprung i ”digital natives” beteenden, kan vi då fortsätta bete oss som ”vi och dom” (kund-leverantör)?

Högst troligt behöver vi på riktigt göra IT till en del av businessen och se till att IT blir den strategiska resurs som möjliggör nya affärer, digital transformation.

Skulden som uppstår av att vara nöjd med ett kund-leverantörsförhållande blir att möjligheter går förlorade, konkurrenter som använderIT som strategisk möjliggörare kommer att ligga före oss och vi får en stor skuld att betala av innan vi är tillbaka igen. I värsta fall har vi fått för stor skuld att betala tillbaka och vi hinner inte ikapp konkurrenterna.

Skapa strategiskt partnerskap mellan affärsverksamheten och IT, betrakta IT som en affärsenhet som besitter en viktigt kunskap som andra affärsenheter behöver och jobba medvetet med både möjligheter och begränsningar.

Digital skuld #?

Gå igenom din egen organisation och notera vara i kedjan (från kundbehov till leverans/värdeskapande) som du har värdeläckage och eventuellt bygger en Digital skuld.

Gör något åt det! NU! Framtiden kommer snabbare än vi tror. OM vi gissar att något kommer inom tre år, tar det ofta halva tiden innan det är här. Gilla läget och häng med eller bli som Kodac, Blockbuster mfl

Digital skuld byggs ända från en affärsverksamhets oförmåga att identifiera kundbehov, till missriktade IT-strategier, fuskig design och kritisk kunskap som förs vidare. En stor del av denna skuld skapas på grund av bristande relationer mellan olika delar av organisationen, vi pratar helt enkelt inte med varandra med ett språk båda förstår. HR pratar inte med sälj, sälj pratar inte med IT, IT pratar inte med marknad, marknad pratar inte med HR, produktionen pratar inte med någon….CDO seglar på molnfri höjd…men egentligen finns det bara ett mål (The Goal, Eliyahu M. Goldratt & Jeff Cox)

En organisation är en organism som hålls ihop med relationer och samspel mellan människor, det spelar ingen roll hur mycket vi sätter mål, utbildar, definierar kultur, specificerar processer, väljer ramverk, anlitar konsulter, köper tjänster etc. Blir vi inte riktigt duktiga på att hantera relationer, skapa förtroende och lyssna på varandra så får vi begränsad effekt av det vi gör och t ex digital transformation. Relationsbyggande är en kritisk framtidskunskap i alla roller, befintliga som nya.

Starta din digitala transformation med att dra på dig lite kunskap i området. Business Relationship Management Professional från BRM institute är en utbildning som ger dig en riktig boost och verktygslåda nu när du skall bygga strategiskt partnerskap mellan IT och affärsverksamheten.

BRM professional (tre dagar, APMG certifiering)

http://www.illumineight.se/business-relationship-management/service_brmp/

Ett datum schemalagt just nu

  • Stockholm 19-21 februari

Vill du utbilda de som jobbar i gränslandet till BRM/Kundfunktioner så är BRM fundamentals en underbar möjlighet att vidga vyerna och skapa ny förståelse.

BRM fundamentals (en dag, ger certificate of experience från BRM insitute)

http://www.illumineight.se/business-relationship-management/brm-fundamentals/

Tre datum schemalagda:

  • Borås 22 januari
  • Malmö 6 februari
  • Stockholm 26 mars

 

 

 

 

Kategorier: Information

Leif Andersson

Efter snart 30 års erfarenhet inom ledning, styrning och förbättring inom IT, med delaktighet i både framgångsrika och misslyckade förbättringsinitiativ och projekt, infinner sig både ödmjukhet och självförtroende. Insikter stärker och utvecklar, kunskap skapar ödmjukhet, lärande ger självförtroende och det kontinuerliga lärandet tar åtminstone för mig aldrig slut. Ser mig idag hellre som facilitator av lärande än utbildare, mer som coach än mentor och mer som möjliggörare än värdeskapare. Fokus har under åren skiftat från IT-teknik på tidigt 90-tal, till processer, till människor, till ledarskap/organisation och har idag landat i ett starkt fokus på organisatoriskt beteende (OBM) som knyter ihop det hela till en helhet. (Lite förkortningar som jag kan förknippas med; OBM, USM, ITIL, Lean IT, BRM, NLP) Linkedin profil