Leif Andersson på illumineight under en längre tid skrivit blogginlägg för Axelos. Leif är också bidragande till boken ITIL 4 Foundation. Skrivandet görs ihop med Axelos mediapartner Metamorphic PR och Jon Clements. Nedan är en lista på de bloggar som hittills publicerats.

– Service management practices for a post-Covid world
– Cultural transformation – vital for business and digital transformation success
– ITIL 4 Managing Professional: aligning operations and strategy with DPI
– ITIL Intermediate v3: Service Design – enabling value creation
– Kanban: making progress and delivering value in ITSM
– ITSM simulation: changing culture, making significant improvements
– ITSM into 2018: framework maturity and business alignment
– ITIL and DevOps – better together

Även ITSM Tools har inlägg skrivna av Leif Andersson

– ITSM Certificate or No ITSM Certificate, That Is… Not the Question

Vetenskapliga artiklar

Göbel H., Cronholm S., Hallqvist C., Söderström E., Andersson L. (2014) IT Service Management: Core Processes Aligning Business and IT. In: Abramowicz W., Kokkinaki A. (eds) Business Information Systems Workshops. BIS 2014. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 183. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11460-6_13

Cronholm S., Andersson L. (2020) Towards A Process Model for Data-Driven Innovation using a Grounded Theory Approach, In: Deokar, A. (ed) e-Service Journal

Dela inlägget
Kategorier: Nyheter

Leif Andersson

Efter snart 30 års erfarenhet inom ledning, styrning och förbättring inom IT, med delaktighet i både framgångsrika och misslyckade förbättringsinitiativ och projekt, infinner sig både ödmjukhet och självförtroende. Insikter stärker och utvecklar, kunskap skapar ödmjukhet, lärande ger självförtroende och det kontinuerliga lärandet tar åtminstone för mig aldrig slut. Ser mig idag hellre som facilitator av lärande än utbildare, mer som coach än mentor och mer som möjliggörare än värdeskapare. Fokus har under åren skiftat från IT-teknik på tidigt 90-tal, till processer, till människor, till ledarskap/organisation och har idag landat i ett starkt fokus på organisatoriskt beteende (OBM) som knyter ihop det hela till en helhet. (Lite förkortningar som jag kan förknippas med; OBM, USM, ITIL, Lean IT, BRM, NLP) In English With almost 30 years of experience in management, governance and improvement in IT, and being part of both successful and failed improvement initatives, one gets both humble and confident. Insights strengthens and evolves, knowledge creates humility and the continuous learning will, at least not for me, stop being continuous. Today I rather look at myself as a ‘facilitator of learning’ than a techer, a coach rather than a mentor and an enabler of value rather that a value creator. Focus has shifted over the years, starting in the early 90’s with IT technology, to processes, to people, to leadership and organisations and today ending up in organisational behavior – which ties it all together and makes a whole. (Some abbreviations I can relate to; OBM, USM, ITIL, Lean IT, BRM, NLP) Linkedin profil