Vi kan med glädje meddela att illumineight AB numera är deployment partner för Unified Service Management (USM-method). Partnerskap är med SURVUZ foundation som är förvaltare av metoden och dess tillhörande kunskap.
Det finns mycket intressant med USM, bl a bygger det på ett systematiskt tillvägagångssätt, det är enkelt och det är öppet och gratis att använda. Du kan köpa boken och fritt använda allt material för att förbättra din tjänsteleverans. Skulle du önska stöd i ditt arbete så har illumineight en certifierad USM-coach som kan stötta dig på vägen och kommer inom kort också att erbjuda utbildning

USM bygger mycket tydligt på ett antal välgrundade byggstenar och har testats och verifierat genom hundratals framgångsrika implementation i bland annat Nederländerna!

Läs mer om USM på våra sidor där du också hittar länkar till USM-portal mm. Vill du veta ännu mer så tveka inte att kontakta Leif Andersson!

Dela inlägget
Kategorier: Nyheter

Leif Andersson

Efter snart 30 års erfarenhet inom ledning, styrning och förbättring inom IT, med delaktighet i både framgångsrika och misslyckade förbättringsinitiativ och projekt, infinner sig både ödmjukhet och självförtroende. Insikter stärker och utvecklar, kunskap skapar ödmjukhet, lärande ger självförtroende och det kontinuerliga lärandet tar åtminstone för mig aldrig slut. Ser mig idag hellre som facilitator av lärande än utbildare, mer som coach än mentor och mer som möjliggörare än värdeskapare. Fokus har under åren skiftat från IT-teknik på tidigt 90-tal, till processer, till människor, till ledarskap/organisation och har idag landat i ett starkt fokus på organisatoriskt beteende (OBM) som knyter ihop det hela till en helhet. (Lite förkortningar som jag kan förknippas med; OBM, USM, ITIL, Lean IT, BRM, NLP) In English With almost 30 years of experience in management, governance and improvement in IT, and being part of both successful and failed improvement initatives, one gets both humble and confident. Insights strengthens and evolves, knowledge creates humility and the continuous learning will, at least not for me, stop being continuous. Today I rather look at myself as a ‘facilitator of learning’ than a techer, a coach rather than a mentor and an enabler of value rather that a value creator. Focus has shifted over the years, starting in the early 90’s with IT technology, to processes, to people, to leadership and organisations and today ending up in organisational behavior – which ties it all together and makes a whole. (Some abbreviations I can relate to; OBM, USM, ITIL, Lean IT, BRM, NLP) Linkedin profil