Strategisk partner eller transaktionsstyrd leverantör?

Business Relationship Management (BRM) är en organisatorisk roll, en disciplin och en organisatorisk förmåga som idag är viktigare än någonsin. Att säkerställa samverkan på strategisk nivå mellan olika avdelningar inom en organisation har visat sig vara lätt i teorin men svårt i verkligheten. En av de viktigaste förmågorna för en organisations framgång i digital transformation är att det finns ett strategisk partnerskap mellan IT och kärnverksamheten,  ett partnerskap som byggs över tid genom goda relationer, förtroende och kunskap.

Business Relationship Management stimulerar, synliggör och formar efterfrågan på en intern leverantörs produkter och tjänster. BRM säkerställer också att det potentiella affärsvärdet från produkter och tjänster fångas, optimeras och förankras.

BRM har funnits som begrepp ganska många år nu men har utvecklats och förfinats som discipling, främst av BRM Institute som tagit fram en “Body of Knowledge” som ger stort stöd när interna relationer skall byggas och är ledande utvecklare i området. BRM har en hel del gemensamt med CRM (Customer Relationship Management), men skiljer sig i många avseende då BRM har ett annat fokus än CRM har.

Vill du veta mer om BRM är du välkommen att kontakta Leif Andersson för en kravlös diskussion om vad BRM är och hur det skulle kunna bidra till att utveckla just din organisation.

illumineight är också ackrediterade ATO för kursen BRM professional (BRMP®) som ger dig grunderna i BRM och de kompetenser som hör ihop med disciplinen, rollen och förmågan.
Kursen ges som både organisationsintern och som distanskurs och du hittar mer information på kurssidan.

The BRM Institute and APMG International Swirl Device logo
is a trademark of Business Relationship Management Institute, Inc
and The APM Group Limited. All rights reserved.