BRMP® – distans
BRMP® – Stockholm
BRMP® – organisationsintern
2021-08-31
2022-02-08
På begäran

Utmaningen

Att vara en strategisk partner förtjänas och byggs upp genom bl a förtroende, trovärdighet och kommunikation, strategisk  partner är inte en titel eller någon vi kan bestämma att vi plötsligt är eller kan ”sälja” – det förtjänas över tid.
Så länge vi arbetar med förhållandet kund – leverantör så kommer vi ha svårt att nå strategisk partnerskap just pga den historiska användningen av orden och förhållandet kund-leverantör!
Business Relationship Management Professional ger dig kunskap och verktyg för att utveckla BRM hos er och säkerställa att ni skapar just strategiskt partnerskap.

För vem är kursen

Kursen är lämplig för alla som arbetar som t ex intern leverantör, BRM, affärspartner, projektledare, Business Analyst, Service Manager eller på annat sätt arbetar med verksamhetsvärde och önskar utöka sin kunskap om värdeskapande.

Kursens målsättningar 

Som BRMP® kommer du att kunna uppvisa kunskap och förståelse för:

 • BRM rollens uppbyggnad och karaktär.
 • Innebörden av att vara en strategisk partner, att bidra till företagsstrategin och att forma verksamhetens efterfrågan (demand) till tjänster från den interna leverantören
 • Hur Portfolio Management och dess discipliner och tekniker kan användas för att maximera verksamhetsvärde.
 • Hur Business Transition Management och framgångsrika transformationsprogram kan minimera att värde begränsas (Value leakage)
 • BRM rollens betydelse inom Service Management och hur du kan linjera tjänster och tjänstenivåer med verksamhetens behov
 • Effektiv och övertygande kommunikation.

Översiktligt innehåll i kursen

 • Mål och målsättningar med BRM rollen
 • Kunskap om varför BRM rollen blir viktigare och viktigare och hur den utvecklas för att svara upp mot verksamhetens efterfrågan.
 • Business Demand Maturity och Provider Supply Maturity och hur dessa influerar BRM rollen
 • Drivkrafterna för relationens mognad och förmågan att diffrentiera den taktiska och strategiska BRM-rollen samt hur detta relaterar till de olika nivåerna i Business relationship maturity model.
 • Hur en grundläggande BRM organisation och rapportering kan struktureras

Du kommer också att lära dig mer om bl a BRM DNA:

 • Strategic Partnering
 • Business IQ
 • Portfolio Management
 • Business Transition Management
 • Provider Domain
 • Powerful communications

För offert eller mer information om organisationsinterna kurser kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.

Utbildare på dessa kurser är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom t ex BRM, ITSM, förändringsledning, beteendehantering och kultur i organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)

Utbildningsformer

Distansutbildning (max 8 deltagare)
Distanskurserna ges över Zoom eller Teams och är fördelade som två förmiddagar per vecka i tre veckor där vi träffas och går igenom kursmodulerna och innehållet i kursen. Du har också tillgång till en lärplattform med quizfrågor, övningar och annat extramaterial under hela kursen och en period efter. Kursen har digitalt kursmaterial. Certifiering ingår i kurskostnaden. Du kan se hur kursens struktur ser ut på onlinekurser där du också hittar introduktion till våra kursen.
Certifiering görs digitalt och du bokar detta med en voucher som ingår i kurskostnaden.
Platsförlagda utbildningar (max 12 deltagare)
Detta är traditionell klassrumsutbildning, tre dagar följande på varandra. Kursmaterial som ingår i dessa kurser är även det digital då vi försöker hålla miljöpåverkan så låg som möjligt. Du har även i denna kurs tillgång till den digitala lärplattformen för kursen och kan en tid före och efter kursen läsa och träna på frågor och övningar mm som finns där.
Certifiering genomförs som avslutning sista dagen och görs i klassrummet på papper om inte annat överenskommits. (kan göras digitalt på egen hand digitalt även för dessa kurser)

Kostnad

Kursen kostar 13.500:- ex. moms för distansutbildningar och för klassrumsförlagda kurser 16.500: ex. moms.

I detta ingår:

 • 3 kursdagar (vid distans fördelade på 6 halvdagar)
 • BRM institute medlemskap (Bl a BRMP guide digitalt)
 • BRMP foundation kursmaterial
 • Tillgång till en lärplattform hos illumineight där kursmaterial, länkar, quiz och övningar delas.

The BRMP® and Accredited by APMG International Swirl Device logo is a trademark of Business Relationship Management Institute and The APM Group Limited. All rights reserved.

BRMP® is a registered trademark of Business Relationship Management Institute.

Cartoons/playing cards published with authorization from Paul Wilkinson, copyright Paul Wilkinson, Gamingworks.

All other images on this page is copyright © 2018 Business Relationship Management Institute, Inc. All Rights Reserved.