OBM är en förkortning för Organizational Behavior Management. Det är en vetenskapligt beprövad metod för att optimera organisationens prestation genom att kombinera en approach i 7-steg med faktiska mätbara data – och med ett fokus på den positiva förändringen i beteende.

OBM har använts med framgång i över 45 år och det finns en gedigen bakgrund och meriter där tillämpning lett till ökad organisatorisk prestanda för organisationer i en stor mängd olika branscher. OBM är baserat på den forskningsgren inom beteendevetenskapen som kallas tillämpad beteende analys (Applied behavior analysis) och OBM är en tillämpning av detta i en organisatorisk kontext. En av de som gjort tidig forskning i detta är Aubrey C. Daniels och kallade det då för “performance management”. Området heter idag OBM och är en egen forskningsgren.

Daniels, A.C., 1985. Performance management: The behavioral approach to productivity improvement. National Productivity Review, 4(3), pp.225-236

Genom användandet av ett 7-stegs regelverk och med fokus på beteende istället för endast resultat, kommer OBM att snabbt skapa mätbara förbättringar i organisationens prestanda. Genom detta så tar OBM en positiv ansats mot genomförandet av organisatorisk förändring.
OBM hjälper också ledare i organisationen att identifiera och undvika de tre vanligaste fällorna när beteende skall influeras, dessa fällor leder till att endast 0.8% av initiativen leder till en förändring i beteende! Ett faktum som lämnar en hel del plats till förbättring, eller hur!

Nedan hittar du ett par publikationer som ger en bild över vad OBM är och varför OBM är en av de viktigare nycklarna när du skall genomföra en förändring, t ex att börja arbeta enligt någon modell eller ramverk som USM, BRM, DevOps, ITIL, SAFe m fl.

OBM in three minutes (länk till APMG)

Organizational Behavior Management (OBM): the what, why and how to develop capability (Nedladdning av ett whitepaper hos APMG)

Nedan video är ett APMG webinar med Joost och Robert från OBM Dynamics

Mer information om OBM och utbildningar kommer under våren 2021 här hos illumineight!

OBM foundation information:

[pdf id=1825]