OBM är en förkortning för Organizational Behavior Management, på svenska: Organisatorisk Beteendehantering. Det är ett vetenskapligt beprövat område och har som syfte att optimera organisationens prestation genom att kombinera kunskap om beteende, ett systematiskt tillvägagångssätt och faktiska mätbara data – med ett fokus på den positiva förändringen i beteende.

OBM har använts med framgång i över 45 år och det finns en gedigen bakgrund, empiri och praktisk användning som lett till ökad organisatorisk prestanda för organisationer i en stor mängd olika branscher. OBM är baserat på den forskningsgren inom beteendevetenskapen som kallas tillämpad beteendeanalys (Applied behavior analysis) och OBM är en tillämpning under detta, satt i en organisatorisk kontext. En av de som gjort tidig forskning i detta är Aubrey C. Daniels och kallade det då för “performance management”. Daniels har skrivit en stor mängd artiklar och böcker i området.

Daniels, A.C., 1985. Performance management: The behavioral approach to productivity improvement. National Productivity Review, 4(3), pp.225-236

Genom användandet av ett protokoll bestående av 7 steg och med fokus på beteende istället för endast resultat, kommer OBM att snabbt visa mätbara förbättringar i organisationens prestanda.
OBM hjälper också ledare i organisationen att identifiera och undvika de tre vanligaste fällorna när beteende skall influeras, dessa fällor leder till att endast 0.8% av initiativen leder till en förändring i beteende! Ett faktum som lämnar en hel del plats till förbättring, eller hur!

Nedan hittar du ett par publikationer som ger en bild över vad OBM är och varför OBM är en av de viktigare nycklarna när du skall genomföra en förändring, t ex att börja arbeta enligt någon modell eller ramverk som USM, BRM, DevOps, ITIL, SAFe m fl.

OBM in three minutes (länk till APMG)

 Organizational BehaviorManagement (OBM):  Vad, varför och hur förmåga skapas (svenska)

Organizational Behavior Management (OBM): the what, why and how to develop capability (English)

Nedan video är ett APMG webinar med Joost och Robert från OBM Dynamics