OBM – Organizational Behavior Management

OBM är en förkortning för Organizational Behavior Management, på svenska: Organisatorisk Beteendehantering. Det är ett vetenskapligt beprövat område och har som syfte att optimera organisationens prestation genom att kombinera kunskap om beteende, ett systematiskt tillvägagångssätt och faktiska mätbara data – med ett fokus på den positiva förändringen i beteende. OBM Läs mer