OBM foundation – Distans
OBM foundation – Distans
OBM foundation – Göteborg
OBM foundation – Stockholm
OBM foundation – organisationsintern
2021-06-08
2021-09-28
2022-02-15
2022-05-10
På begäran

Utmaningen

Det som är mest konstant idag är förändring!
Vi har idag en organisatorisk tillvaro som är i mer eller mindre i konstant förändring. Vi har innovation, digital transformation, nya arbetssätt, ny ramverk och modeller att förhålla oss till och vi har ISO-standarder som skall följas, vi har nya kundkrav som ställer saker på kant och vi har till råga på allt en pandemi att hantera nu också.
Få av dessa förändringar, ramverk, modeller etc ger ett bra stöd i att hantera förändringen (beteendet) som önskas i organisationen.
Beteende beskrivs nästa alltid som svårt att jobba med och hamnar ofta i bakvattnet av svepande och otydliga generaliseringar och värderingar som vi aldrig kan vet om de leder till önskat beteende eller ej. När vi hoppar över beteende så hoppar vi också över fundamentet för alla människors agerade, välmående och prestation! I vårt fall är vi specifikt intresserade av beteende i en organisatorisk kontext och vilka verktyg och “hack” som kan hjälpa oss bli effektivare, må bättre och bidra till att nå både egna och organisationens mål.

Forskning och tillämpning

Bakom Organizational Behavior Management (OBM) ligger det snart 50 års forskning och praktiskt tillämpning – som också har evidens att OBM och de verktyg som finns där leder till äkta förändring, ökad prestanda och en mer välmående organisation. Det är inte för inte som en grundarna (Aubrey Daniels) till forskningsgrenen kallat en av sina böcker “Bringing out the best in people”.

För vem är kursen

Kursen är lämplig för alla som arbetar i en organisation och samverkar med eller leder människor. I dagens organisationer så ägnar sig nästa alla åt en viss del ledarskap under perioder och kunskap om beteende kommer alltid att hjälpa dig att få en mer välmående och effektivare organisation.

Exempel på roller eller aktiviteter OBM-kunskap ger mätbar nytta:

 • Ledare och chefer
 • Teamansvariga
 • Projektledare
 • Standardisering enligt ISO/IEC
 • Produktägare
 • Agile/safe implementationer
 • Processledare
 • Förändringsledare
 • Kvalitetsansvariga
 • Förändring baserat på olika modeller eller ramverk (t ex ITIL, Devops, Cobit, SAFe etc)
 • Relationsansvariga (CRM, BRM)

Kursens målsättningar 

OBM foundation logo

Under kursen kommer du att:

 • få en fördjupad introduktion till teorierna bakom OBM
 • bli introducerad till ABC-modellen och OBM-protokollet
 • lära dig att specificera och “pinpointa” prestanda
 • lära dig om mätning av beteende
 • få kunskap om hur man kan analysera önskat och oönskat beteende
 • få kunskap om interventioner för att förbättra prestation
 • lära dig att hantera oönskat beteende
 • få kunskap och hur kraftfullt positiv förstärkning av önskat beteende är
 • lära från både utbildaren och övriga deltagares erfarenhet, exempel och diskussioner

Översiktligt innehåll i kursen

Kursen innehåller följande moduler

 • Introduktion
 • ABC-modellen
 • ABC-analys
 • Aktiverare (Antecedents)
 • Konsekvenser (Consequences)
 • Hantera oönskat beteende
 • Förstärkning (Reinforcement)
 • Protokollet för organizational behavior management (PIP/OBM protocol)
 • Avslutning och förberedelse för certifiering

Utbildare på dessa kurser är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom t ex BRM, ITSM, förändringsledning, beteendehantering och kultur i organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)

Utbildningsformer

Distansutbildning (max 8 deltagare)
Distanskurserna ges över Zoom eller Teams och är fördelade som två förmiddagar per vecka i tre veckor där vi träffas och går igenom kursmodulerna och innehållet i kursen. Du har också tillgång till en lärplattform med quizfrågor, övningar och annat extramaterial under hela kursen och en period efter. Kursen har digitalt kursmaterial. Certifiering ingår i kurskostnaden. Du kan se hur kursens struktur ser ut på onlinekurser där du också hittar introduktion till våra kursen.
Certifiering görs digitalt och du bokar detta med en voucher som ingår i kurskostnaden.

Platsförlagda utbildningar (max 12 deltagare)
Detta är traditionell klassrumsutbildning, tre dagar följande på varandra. Kursmaterial som ingår i dessa kurser är även det digital då vi försöker hålla miljöpåverkan så låg som möjligt. Du har även i denna kurs tillgång till den digitala lärplattformen för kursen och kan en tid före och efter kursen läsa och träna på frågor och övningar mm som finns där.
Certifiering genomförs som avslutning sista dagen och görs i klassrummet på papper om inte annat överenskommits. (kan göras digitalt på egen hand digitalt även för dessa kurser)

Kostnad

Kursen kostar 13.500:- ex. moms för distansutbildningar och för klassrumsförlagda kurser 16.500: ex. moms.

I detta ingår:

 • 3 kursdagar (vid distans fördelade på 6 halvdagar)
 • OBM foundation boken
 • OBM foundation kursmaterial
 • 1 års tillgång till Knowingo app med OBM foundation (gamification learning)
 • Tillgång till en lärplattform hos illumineight där kursmaterial, länkar, quiz och övningar delas.

För offert eller mer information om organisationsinterna kurser kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.


obm_foundation_final_web

obm_foundation_training_certification

The OBM logo and Accredited by APMG International Swirl Device logo is a trademark of OBM dynamics BV and The APM Group Limited. All rights reserved.

Cartoons/playing cards published with authorization from Paul Wilkinson, copyright Paul Wilkinson, Gamingworks.