Upplevelse av förändring och tillämpad kunskap!

Professionella affärssimuleringar, (Business simulations) är interaktiva workshopar där teamen arbetar tillsammans för att lösa utmanande uppgifter i en simulerad miljö. Miljön kan vara samma som den egna eller i en helt annan kontext än den man normalt sett jobbar i. I en simulering så spelar alla deltagare en roll med ett specifikt ansvar och befogenhet och skall utföra vissa specificerade uppgifter.

Deltagarna skall diskutera och komma överens om hur de skall arbeta tillsammans som ett team för att lösa den uppgift de fått. Våra affärssimuleringar leds av en ackrediterad spelledare  som förser deltagarna med det stöd och instruktioner som behövs för att förstå uppgiften, spelledare hjälper också teamen att reflektera på sin upplevelse och vad de lärt sig under simuleringen. Spelledaren kan också hjälpa till att med reflektioner på hur teamen kan översätta det de lärt sig och upplevt till sin egen arbetsplats och situation.

Simuleringarna genomförs i ett antal rundor under en dag så att deltagarna får se, känna och uppleva hur teamet förbättrar sig varefter simuleringen fortlöper. Det är i reflektionerna mellan dessa rundor som deltagarna förankrar lärande och får besluta om förbättringar som de kommer att ha nytta av i nästa runda. (Plan – do – check – act)

Illumineight är partner med Gamingworks BV som har tagit fram ett antal olika simuleringar och de levereras genom Zington. Leif Andersson är ackrediterade workshopledare för simuleringarna du ser längst ned på sidan. Du kan klicka på respektive bild och få mer information om simuleringarna där. Vi kan också genomföra Marslander som en onlineworkshop!