‘Houston, we have a problem’

55 timmar och 55 minuter in i uppdraget och astronauterna ombord hör en ljudlig smäll! Denna smäll kommer från när syretank nr:2 i servicemodulen exploderar och den används av bränslecellerna som är Apollo’s primära kraftkälla. Den batteribackup som finns i CSM har en livslängd på upp till 10 timmar men tyvärr är Apollo 13 och astronauterna 87 timmar hemifrån och deras farkost håller långsamt på att dö. Apollo 13 har stora problem och om inte du och medarbetarna på jorden arbetar som ett team så löser vi inte dessa problem – och kom ihåg, tiden rinner iväg! Snabbt!
Välkommen till ‘Apollo 13 – an ITSM case experienceTM’ simulationen.

En heldags workshop och utbildning i en verklig kontext
‘Apollo 13 – an ITSM case experience™ simulationen är en intensiv endagars workshop där ITIL V3 koncept och processer får upplevas i en interaktiv miljö. Simuleringen innehåller verkliga situation från apollo13-uppdraget och ni kommer att arbeta som ett team i rollen av Mission Control Center i Houston. Ert uppdrag är att ta hem den vingklippta farkosten och besättningen helskinnade.
Genom simulationen får du och dina kollegor lära och uppleva alla fördelar med ITIL Best practice, processer, god kommunikation mm

Utmaningen

Det är ofta en utmaning få igång ett förbättringsarbete i organisationen och det finns uppfattningar om att det är svårt, tidsödande och inget som vi har tid jobba med just nu…
Tänk om vi kunde få alla att under en dag uppleva förbättring och att det faktiskt är enkelt och roligt att göra det dessutom!
Fast det är ju inte möjligt…eller…

För vem är simulationen

Alla som arbetar inom en IT-avdelning och jobbar med  ITSM kan delta. Även andra avdelningar eller organisationer som önskar utveckla sin förmåga att arbeta i team, med förändring eller kontinuerliga förbättringar kan delta då övningens reflektioner går att anpassa efter ert behov.

Simulationens målsättningar 

Resultat från övningen är bland annat:

  • Deltagarna får känna på hands-on praktik  med ITSM
  • Förståelse för behovet av bra processer och stödverktyg för tjänsteleverans
  • Förståelse för beroenden mellan processer och roller
  • Utökad insikt i IT:s koppling till affärsverksamheten
  • Förståelse för processteori och tillämpning i en annan miljö
  • Förbättrad gruppdynamik och förståelse för andra medarbetares roller och ansvar
  • Ett underlag av ”lessons learned” och worst practices att ta med hem och fortsätta arbeta med.

För offert eller mer information om simulationer kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.

Ledare för dessa simulationer är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM, simulationer och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)