“Grab@pizza tappar marknad!”

Grab@Pizza is a leading Pizza franchise organization selling millions of Pizza’s every year. But after 6 months in the current year, the sales figures are far below expectations. IT is posing a significant business risk due to downtime and the inability of IT to respond to changing business needs. The CEO urged the Business Directors to make a challenging recovery plan. This plan is based on a 6 month strategy to increase revenue, reduce costs and realize the annual profit target. The strategy is highly reliant upon the innovative use of IT. Existing IT capabilities are poor, resources are tied up in ‘keeping the lights on’ rather than supporting and enabling new innovations.

The CEO has tasked the Sales, Finance and Product teams to own and manage the business projects and ensure that IT will deliver cost effective, timely, reliable solutions. The CEO has also tasked the CIO to improve the existing infrastructure and IT capabilities to reduce wasted costs and downtime, guaranteeing availability of critical services. Not everything can be done at the same time. The team must learn to balance ‘innovation’ goals of the business with stability and availability goals for IT. By using the principles of Business and IT Alignment, the team can reach their objectives and maximize their revenue and profit objectives.

Utmaningen

Som BRM har du en utmanade roll! Att hantera relationen mellan affärsverksamheten och leverantören är två sidor på ett mynt och du behöver många trick i rockärmen, du behöver ju övertyga om värdet du adderar och att rollen är viktig, samtidigt som du influerar övergången från “ordermottagare” till “strategisk partner”. Denna övergång av BRM-mognad kräver införsäljning, engagemang och vilja från båda sidor och det behövs en överenskommen väg framåt. Hur åstadkommer vi detta?

Du har kanske varit på BRMP© kurs, men det har troligen inte din affärspartner varit, troligen inte heller den interna leverantören. På något sätt behöver du höja deras kunskap, förståelse och förmåga i denna fråga! Hur lyckas du med det?

Det är väldigt vanligt att relationen mellan affärsverksamheten och IT karaktäriseras av kulturen “vi och dom”, där båda parter skyller på varandra – trots att de är lika skyldiga båda två – och båda parter behöver ändra attityd och beteende för att i stället bygga en kultur av “partnerskap”. Så hur bygger vi ömsesidigt förtroende?

För vem

Alla som arbetar inom IT med någon form av kund och verksamhetskontakt (alla!!) och alla som arbetar på “affärssidan” med IT samarbete. Det är en mycket stor fördel om IT och affärsverksamheten kan göra denna övning tillsammans då det är samspelet och samverkan som skapar magi…

Simulationens målsättningar

Under simulationen kommer du lära dig att:

 • använda koncept från BRM för att förflytta sig från ‘order taker’ till ‘strategisk partner’  för att hjälpa IT förstå affärsverksamheten och affärsverksamheten att förstå IT.
 • använda funktionen BRM för att balansera efterfrågan och tillgång
 • förstå källor till värdeförluster och hur värde kan realiseras.
 • utforska hur COBIT kan hjälpa till att hantera dialogen och forma behovet av IT styrning
 • Använda BRM-rollen för att hjälpa IT motivera värdet av investeringar i kommande teknologier och hjälpa affärsverksamheten att och realisera värdet.
 • använda BRM som stöd till IT att IT skapa förtroende och trovärdighet.
 • använda BRM-rollen inom Service Management för att säkerställa lämpliga investeringar inom ITSM samt säkra att tjänster och tjänstenivåer är i samklang med affärsverksamhetens behov.
 • förstå hur BRM/COBIT/ITIL kan möjliggöra alliansen mellan affärsverksamheten och IT och tillhandahålla en väg framåt [roadmap] för samgåendet [convergens] av affärsverksamheten och IT. Under spelets gång kommer deltagarna att få kännedom om BRM koncept som t ex:
 • BRM relationship management rollen: Demand Shaping, Exploring, Servicing, Value Harvesting
 • Business Relationship Maturity Model och dess karaktäristik
 • Koppla ihop affärsverksamhetens drivkrafter med teknologin
 • COBIT goals cascade och hur COBIT kan användas som ett utvärderings- och förbättringsinstrument

För offert eller mer information om simulationer kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.

Ledare för dessa simulationer är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM, simulationer och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)