Parts unlimited är i trubbel!

Tidningarnas rapporter avslöjar att bolagets ekonomi inte går i rätt riktning. Den enda vägen framåt för att inte bara rädda bolaget utan också göra dem mer konkurrenskraftiga och skapa större vinst är “The Phoenix Project”. Detta projekt representerar en transformation av verksamheten att bli mer IT-baserad och det är återförsäljaravdelningen som äger projektet. Chefen för IT-driften blir ombedd att leda IT-organisationen och säkra att ”The Phoenix project” blir framgångsrikt. Chefen möter dock enormt mycket jobb på vägen i form av eftersläpande ärenden, funktioner och projekt.

Ditt team kommer att agera i olika roller inom Parts Unlimited’s organsation. Du kan ta rollen som återförsäljaravdelningen, HR eller ekonomi och spela kärnverksamheten eller du kan gå in som chef för IT-driften eller som någon annan medlemmar från IT som t ex utvecklar applikationer eller löser IT-bekymmer.

Utmaningen är att använda DevOps principer och tillämpa dem i denna affärssimulation. Under fyra rundor får du arbeta i IT-projektet och med IT-bekymmer för att säkra att ”The Phoenix Project” blir klart i tid – men var vaksam, verksamheten kommer med nya ideer och krav samtidigt som externa utvecklare du inte har full kontroll över kan sätta käppar i hjulet.

Simulationen
The Phoenix project är en simulation som bygger på boken med samma namn och som beskriver Parts Unlimited väg med DevOps till högre effektivitet, automatisering och bättre förtjänst.

Utmaningen

Affärsverksamheten kräver tätare och tätare releaser av nya applikationer och traditionellt sett har ”Driften” upplevts som en barriär med långsamma byråkratiska kontroller och stora fördröjningar i produktionssättningar. DevOps är en växande rörelse med syfte att korta ner utveckling och driftsättning och för att integrera utveckling och drift. Detta kräver dock en ändrad inställning, nya beteenden och en kulturell förändring för både utveckling och drift. Dessa två parter som traditionellt sett är misstänksamma och reserverade mot varandra måste nu arbeta tätt tillsammans. Många företag kämpar dock med att ta till sig och tillämpa DevOps samt vända kulturen.

För vem är simulationen

Alla som arbetar inom en IT-avdelning med drift eller utveckling/programmering kan delta. Även andra avdelningar eller organisationer som önskar utveckla sin förmåga att arbeta i team med kanban, automatisering, prioriteringar test kontinuerliga förbättringar kan delta.

Simulationens målsättningar 

Målsättningar med övningen är bland annat:

 • Tillämpning av DevOps principer
 • Hitta den rätta balansen mellan att leverera
  enligt SLA krav och att leverera IT-projekt enligt plan
 • Uppleva hur Devops kan skapa verkligt värde för din kärnverksamhet
 • Hur du kan öka effektivitet och ändamålsenlighet för din IT-organisation
 • Hur du kan skapa bättre flöde för dina Team?
 • Hur du utvecklar medarbetarnas kunskaper att agera i en DevOpsmiljö
 • Hur vi kan synliggöra kärnverksamhetens delansvar för framgångsrika IT-projekt
 • Förståelse för behovet av bra processer och verktyg och stödverktyg för tjänsteleverans
 • Förståelse för beroenden mellan processer och roller
 • Utökad insikt i IT:s koppling till affärsverksamheten
 • Förståelse för processteori och tillämpning i en annan miljö
 • Förbättrad gruppdynamik och förståelse för andra medarbetares roller och ansvar
 • Ett underlag av ”lessons learned” att ta med hem och fortsätta arbeta med.

För offert eller mer information om simulationer kontakta Leif Andersson, leif@illumineight.se, 0761-273545.

Ledare för dessa simulationer är om inget annat anges Leif Andersson. Leif har mycket lång erfarenhet inom både BRM, ITSM, simulationer och utveckling av organisationer, Leif är en omtyckt utbildare med mycket goda omdömen. (4,5/5)