Vad är USM?

USM är en universell metod för hantering av tjänster. Metoden tillhandahåller ett standardiserat system för tjänstehantering som en tjänsteorganisation kan använda för att hantera sina tjänster, processer, teknik och medarbetare, Systemet är baserat på en tydlig tjänstehanteringsarkitektur.

USM är framtaget av SURVUZ foundation som är en plattform för att underhålla, utveckla, stötta och stimulera USM och de som baserar sin tjänstehantering på USM.

Tjänstehanteringsarkitektur: en uppsättning regler och riktlinjer för att upprätta och hantera en tjänsteorganisationen som möjliggör konsekvent beslutsfattande i framtiden.

Med en tydlig tjänstehanteringsarkitektur skapas fundamentet till strukturen för en framgångsrik tjänsteorganisation. Tillämpning och anpassningar bestämmer sedan hur du organiserar ditt eget golv och hus ovanpå fundamentet. USM kan användas av alla tjänsteorganisationer och team oavsett område eller bransch.

USM processmodell

Med USM kan skapa ett system för tjänstehantering som gör att du enkelt kan använda andra populära referensarkitekturer (TOGAF, eTOM), etablera standarder som t ex ISO27001 eller ISO20000. Du kan också använda USM för att förbättra din tjänsteleverans med hjälp av practices som t ex ITIL eller DevOps.

USM erbjuder ett metodiskt tillvägagångssätt för tjänstehantering som är lätt att lära sig och är baserat på affärsprinciper. Med USM kan organisationen ta kontroll över sina sina rutiner på ett snabbt och billigt sätt, vilket i sin tur skapar ordning och lugn och därmed utrymme för att utnyttja de anställdas kreativa potential. Ett införande av USM tar utgångspunkt i idén att en organisation presterar bättre om den lär sig att göra det med interna medarbetare och på egen hand. Externt stöd syftar endast till att coacha medarbetare där det finns ett behov. Inga dyra konsulter som gör jobbet åt dig behövs med USM, däremot behövs en 100% satsning på de egna medarbetarna.
Coaching är mycket effektivt som ett verktyg för personlig utveckling och prestationsförbättring och illumineight är ackrediterad coach för USM-införanden.

Är du nyfiken på USM och en USM coach?

Låt oss berätta mer om USM i en enkel kostnadsfri workshop till att börja med. Kontakta Leif Andersson så hittar vi en möjlighet! Leif Andersson är godkänd Coach för USM via Survuz Foundation. Illumineight är Deployment partner för USM.

Är du nyfiken på utbildning inom USM?

Låt oss berätta lite hur en utbildning i USM kan se ut och vad din organisation kan vinna på det! Kontakta Leif Andersson så hittar vi en möjlighet!

————————————————————————————————————–

För att snabbt få en bättre uppfattning om vad USM handlar om kan du ladda ner ett gratis whitepaper med en sammanfattning av USM. (på engelska)